Våre kurs

Osloliftutleie tilbyr landets mest moderne, engasjerende og effektive kurs. Kursene skjer på deltagernes premisser og gir dem et bedre læringsutbytte. Vi tilbyr mange typer kurs, også på forskjellige språk - både polsk, litauisk, engelsk og norsk.

Kursene er en kombinasjon av en praktisk og en teoretisk del.

Teoretiske del gjennomføres på nett/ app. Etter gjennomført teoretisk del kommer du til oss for praktiske gjennomføringen og selve prøven på. 

Fordeler

  1. TA NETT KURS NÅR DET PASSER DEG
  2. PRAKTISK DEL HVER TIRSDAG
  3. ORDINÆRT KURS HVER ONSDAG
  4. POLSK/ENGELSK NETT KURS NÅR DET PASSER DEG PRAKSIS PÅ ANNONSERTE DAGER .