AVK 1, for de som jobber ute i trafikken og en person som er stedsansvarlig.

Utdrag av forskriften i Håndbok N 301:

«Før det igangsettes arbeid på offentlig veg, skal det foreligge godkjente varslingsplaner, og skiltplan som viser gjennomføringen og de nødvendige skiltvedtak fra ansvarshavende. Skiltmyndigheten; Statens Vegvesen, Politiet og kommune skal godkjenne planen og treffe de nødvendige vedtak. Det skal være en ansvarshavende AVK2 og en stedsansvarlig AVK1 for gjennomføringen av varslingsplanen. På hvert arbeidssted skal alle som arbeider på eller ved veg, fortau o.l. ha gjennomført AVK1Stedsansvarlig. Dette pålegges arbeisgivers ansvar etter Arbeidsmiljøvernloven. AVK2 dekker også for AVK1»

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.

Kurset kan også holdes internt i din bedrift (minimum 5 stk og pluss evt ekstra kostnader med reise og overnatting, utenfor Oslo området)

 

I samarbeid med Granlund Kompetansesenter

Sertifiseringsnummeret ATS-047

Kurset inkluderer bevertning, kursperm, HB N 301 og kompetansebevis ifra sentralregisteret.

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»