Liftcourse Polski utrzymany

Naszym celem jest pomoc firmom/klientom w przejściu od tradycyjnego e-learningu do kursów, które aktywizują uczestnika działaniami, które przypominają prawdziwe życie zawodowe. Kursy mają na celu zapewnienie korzyści zawodowej oraz poczucia mistrzostwa, dzięki czemu uczestnicy wyjdą ze szkolenia z większą motywacją i zaangażowaniem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu.

web.archive.org/web/20210925144354/http:/www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20111206-1357.html#map013

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie, aby cały personel pracujący przy dźwigach uzyskał wymagane kwalifikacje i niezbędne przeszkolenie.

2011-12-06 nr 1357: Przepisy dotyczące wykonywania prac, użytkowania sprzętu roboczego oraz związane z nimi wymagania techniczne. Rozdział 10: Wymagania dotyczące użytkowania sprzętu roboczego. (tylko w języku norweskim)

Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Wymagane jest, aby osoba musiała mieć ukończone 18 lat, aby uzyskać certyfikat dokumentacji.

Upewnij się, że Twoja firma i Twoi pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i przestrzegają protokołu podczas pracy na wysokości.

Do ukończenia kursu potrzebujemy minimum 5 osób!

Istnieje możliwość uzgodnienia dodatkowych zajęć w języku norweskim, litewskim lub polskim. Proszę zwracać uwagę na nadchodzące zajęcia w naszym kalendarzu pod kątem dat i godzin, ponieważ często je aranżujemy w zależności od zapotrzebowania. Zajęcia mogą być również organizowane w innych terminach po uzgodnieniu. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod numerem +47 22 80 61 61.

 

Cena £. 2615,- kr

<< Ostatnia szansa na anulowanie to 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Ważne, musisz znać adres pracodawcy, bo to tam wysyłany jest Twój certyfikat kompetencji.>>Po ukończeniu kursu teorii i praktyki, kandydat otrzyma zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

 

Kurs praktyczny: Jeśli uczestnicy nie mają własnego tłumacza lub znają trochę język norweski lub angielski, niezbędny jest tłumacz języka polskiego. Należy to uzgodnić z Osloliftutleie AS