Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det i adressefeltet øverst i nettleseren vises en hengelås og/eller stå "https" i stedet for bare "http" foran adressen.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (nettsiden) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Informasjonskapsler på nettsiden

Betingelser personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Oslo Liftutleie samler inn og bruker personopplysninger.

Oslo Liftutleie, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne Personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav i henhold til lov om behandling av personopplysninger (lov av 15. juni 2018 nr 38), som inkluderer EU-forordning 2016/697 (GDPR), til sammen Personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gjelder for den innhentingen av personopplysninger som vi gjør om våre kunder i forbindelse med administrasjon av våre tjenester og om besøkende på våre nettsider. Personvernerklæringen gjelder også for andre vi har lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger om, for eksempel du som har samtykket til den behandlingen Oslo Liftutleie gjør. Vi bruker betegnelsen «deg» og «du» og liknende om deg, uavhengig av hvilke behandlinger vi gjør om deg.

Personopplysninger hos www.osloliftutleie.no

Personopplysninger avgis frivillig på nettstedet i forbindelse med at du bestiller tjenester fra Oslo Liftutleie, som påmelding kurs, nyhetsbrev og andre tjenester. Det lovlige grunnlaget for innhenting av personopplysninger i forbindelse med levering av våre tjenester, er den tjenesteavtalen vi har inngått med deg. Dette grunnlaget gjelder også for de opplysninger vi trenger for å administrere kundeforholdet. Vi benytter også samtykke som behandlingsgrunnlag, for eksempel for å sende ut nyhetsbrev, og innhenter dette når det er nødvendig og slik som beskrevet under.

Oslo Liftutleie er behandlingsansvarlig, og står for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Nettstedet driftes av Endeavour Consulting med Linode (www.linode.com) som serverleverandør for www.osloliftutleie.no.

Opplysninger som samles inn om våre kunder og, besøkende på nettsidene, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Kun Oslo LiftutleieEndeavour Consulting og Linode har tilgang til opplysningene, og behandlingen reguleres gjennom en egen databehandleravtale mellom partene.

Kursdeltagere og påmelding – formål med behandling

Når du melder deg på kurs lagres informasjonen om hver enkelt kursdeltager inntil 6 måneder etter at kurset er avholdt og de vil deretter slettes fra nettsidens påmeldingsmodul.

Ved påmelding innhenter vi personopplysninger som listet under, og dataene som registreres er nødvendige for det formål å administrere og avholde kurset, utarbeide fakturainformasjon samt utarbeide nødvendig materiale som kursbevis og diplom. Data som samles inn fra påmeldingen overføres til sentralt register hos Stiftelsen Sentralregisteret (www.SFS.no) slik at diplomer og kursbevis til enhver tid kan hentes ut fra Reginn (www.reginn.no) siden.

Du kan lese betingelsene for databehandling hos SFS her LINK

Data fra påmelding overføres også til interne systemer (CRM) for videre behandling og bruk til nødvendig administrasjon av kursene og kommunikasjon med kursdeltagerne inntil slik kommunikasjon ikke lengre er nødvendig for å gjennomføre kursene eller kommunisere med deltagere, eller for de øvrige formålene som nevnt her.

Oslo Liftutleie bruker en egenutviklet påmeldingsløsning. I denne løsningen kan du melde deg på kurs og vi innhenter følgende data:

 • FIRMA:
  • E-post bestiller
  • Firmanavn
  • Org. Nr.
  • Firmatelefon
  • Kontaktperson (first name)
  • Kontaktperson (last name)
  • Tel kontaktperson
  • Fakturareferanse
  • Full fakturaadresse (Adresse, Postnr, Sted)
  • EHF (ja/Nei)
 • PERSON:
  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsdato
  • Portrettbilde
  • Epost
  • Mobil

I tillegg behandler vi opplysninger om ditt kundeforhold, som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, kredittopplysninger, dine eventuelle samtykker, kommunikasjon med oss og kontakt med kundeservice. Personopplysninger for å administrere påmelding og avholdelse av kurs slettes senest seks måneder etter at kurset er avholdt. Informasjon om kurs og eventuelle avholdelse av eksamen overføres til Stiftelsen Sentralregisteret for å kunne reprodusere kursbekreftelser og sertifikater på forespørsel fra deltakere.

Utleie og salg

Informasjon innhentet om personer og selskaper i forbindelse med leie av utstyr eller forespørsel om leie slettes 6 måneder etter at siste leiedag, eventuelt dag for forespørsel, er passert, dersom ikke Oslo Liftutleie har lovlig grunnlag for videre oppbevaring.

Informasjon fra Utleie overføres til internt CRM system der det oppbevares så lenge det er behov for å kunne administrere, fakturere og utføre de tjenester som kunden har bestilt.

Ved salg overføres data til regnskap for fakturering. Oslo Liftutleie har behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomi, bokføring og betaling fra eller til deltakere og selskaper, inkludert lagring etter bokføringslovgivning.

Vi samler inn følgende data på utleie og salg:

Ansvarlig bestiller:

 • Navn
 • Telefon
 • E-post

Informasjon om ordre:

 • Objekt
 • Bilde
 • Dato
 • Ordreadresse
 • Beskjed
 • Antall dager
 • Hvor ofte trenger dere utstyr

I tillegg behandler vi opplysninger om ditt kundeforhold, som tjeneste- og ordreopplysninger, betalingsopplysninger, kredittopplysninger, dine eventuelle samtykker, kommunikasjon med oss og kontakt med kundeservice.

Firmaavtale

Data som sendes inn i forbindelse med forespørsel om firmaavtale slettes etter 6 måneder etter henvendelsen, dersom ingen firmaavtale inngås.

Nettstatistikk

Oslo Liftutleie samler inn avidentifiserte trafikkdata og statistikk om besøkende på www.osloliftutleie.no. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre og videreutvikle tilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form og inneholder ingen private data om brukeren eller at vi vet hvem denne er. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Oslo Liftutleie til andre aktører.

Nyhetsbrev og kommunikasjon med eksisterende kunder

Oslo Liftutleie sender ut nyhetsbrev med nyheter og spesielle tilbud med jevne mellomrom via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse, og gi ditt samtykke til å motta nyhetsbrev. Oslo Liftutleie bruker MailChimp for utsendelse av nyhetsbrev. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre, og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Du kan velge å oppgi om du representerer en virksomhet eller er privatperson. Dette gjøres for at vi kun skal sende relevant informasjon.

Hvis du ønsker å se egen data eller endre på disse kan du kontakte oss eller klikke på linken i neste nyhetsbrev for oppdatering av data. Ved å klikke på samme link, kan du til enhver tid melde deg fra å motta nyhetsbrev.

Vi forholder oss i tillegg til Markedsføringsloven §15 og kommuniserer til våre eksisterende kunder via e-post om tjenester vi tidligere har levert. Du kan reservere deg mot markedsføringshenvendelser ved å henvende deg til oss.

Rett til innsyn, retting og sletting

Alle har rett på tilgang til på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter GDPR artikkel 12 - 14. Vi har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler.

De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige og ufullstendige opplysninger, eller opplysninger Oslo Liftutleie ikke har adgang til å behandle, blir rettet, slettet eller supplert. Du kan kontakte vår personvernansvarlige på …[epost] dersom du ønsker innsyn i dine personopplysninger, eller har andre spørsmål knyttet til Oslo Liftutleies behandling av dine personopplysninger. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Infokapsler-Cookies

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøy til vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Informasjonskapslene nettstedet vårt benytter seg av er:

 • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
 • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.)

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i epost og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du leser vår nettsider vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer.

Systemet lagrer IKKE "user agent" eller IP-adresse men lagrer hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi lagrer heller ikke "user agent" eller IP-adresse i webserverens logger, men kan lagre hvilke sider som er besøkt. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Oslo Liftutleie samler inn avidentifiserte trafikkdata og statistikk om besøkende på www.osloliftutleie.no. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre og videreutvikle tilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form og inneholder ingen private data om brukeren eller at vi vet hvem denne er. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Oslo Liftutleie til andre aktører.