Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.

2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Det er ett krav til god forståelse av norsk muntlig og skriftlig. Deltager må være fylt 18 år for å få godkjent dokumentert opplæring.

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden.

 

Personløfterkurs på norsk holdes hver onsdag i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller, med oppstart kl: 15.00. ( Unntak er ved Ferieavvikling ved Sommer, Jul og Påske-ferier)  Minimum 5 stk for gjennomføring av kurs!

Ved behov for kurs på EngelskLitauisk eller Polsk, setter vi opp egne kursdager og klokkeslett fortløpende. Følg med på kursoversikt eller ta kontakt med oss på tlf. 22 80 61 61 for mer informasjon. Kurs kan også arrangeres andre dager etter nærmere avtale eller via Microsoft Teams ved minimum 5 deltagerer.

 

DET VIL IKKE BLI SERVERT MAT PÅ KURS, DETTE MÅ MAN HA MED SELV

«Bindende påmelding. Avbestilling senest 24 timer før kursstart, hvis ikke blir kurset fakturert.

NB: Deltager må vite postadresse til firma, pga mottagelse av kompetansebevis!»