Wacker Neuson DT15. Dreibart dumperplan, 90° til høyre og venstre. Høyde 2.02 m – 2.38 m (m/bøyle). Bredde 1.11m. Lengde 2.67m. Lastevolum 0.55 m³ – 0.76 m³ (toppet). Lastekapasitet 1500 kg. Tippvinkel  84 grader. Max 7,5 kmt. Max 25° helling. Dieseltank 24L. Vekt 1330kg.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene