Kontakt meg

Vi tilbyr service og sakkyndig kontroll på lifter til alle som ønsker dette. Dette inkluderer:

 • Sakkyndig virksomhet
 • Sakkyndig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Utskifting av slitedeler
 • Planlagte reparasjoner
 • Reservedeler
 • Support
 • Døgnservice
 • Vaktordning
 • Brukerveiledning 

Til våre kunder som leier lifter av oss anbefaler vi å velge bruker tilpasset vedlikehold.  

Overlat vedlikehold til oss så kan dere trygt konsentrere dere om deres primæroppgaver. En god ordning spesielt til våre kunder som leier lift over lengre tid. Et godt eksempel på en brukertilpasset service er et prosjekt med 4 lifter som lar seg serve med batteri, vann og eventuell smøring på en time. 

Vi sitter også med et stort utvalg av reserve deler som kutter ned eventuell ståtid. 

  
Fleetservice ute på anlegg  

 • Veiledende timepris kr. 1.092,- pr. time  
 • Kjøretid faktureres med netto kr. 735,- pr. time  
 • Servicebil faktureres med kr. 7,35,- pr. km  
 • Responstid 2 timer mellom 7.00 og 15.30 
 • Har døgn vakt 24/7 365 dager i året  
 • Overtid faktureres + 50% (1530-2100) 100% (2100-0700) 
     

Arbeid ved Oslo Liftutleie verksted  

 • Veiledende timepris kr. 1.092,- pr. time  
 • Kjøretid faktureres ikke inntil 30 km fra Osloliftutleies dropp punkt  
 • Tekniker benytter eget verktøy og materiell  
 • Leietager betaler frakt av maskin inn til Oslo Liftutleie verksted  
 • Overtid faktureres + 50% (1530-2100) 100% (2100-0700)    

 

Ta kontakt med serviceavdelingen vår for service avtale for nærmere avtale  

Kontakt meg