• Maks arbeidshøyde 22 m
  • Maks. rekkevidde 11 m
  • Standard løftekapasitet
  • Spesiallift

Narrov-liftene er yppelige for transport på trange steder og går gjennom døråpninger på 90 cm bredde! sektorbegrensing på støttebensoppstilling.kurven kan demonteres med enkelt håndgrep.ved minste støttebenbredde reduseres utlegg med ca 2m kan flyttes med støttebein nesten nede for å sikre mot velting(veltefare ved lokal forflyttning) 7.2 m uten kurv

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene