• Maks arbeidshøyde 21 m
  • Maks. rekkevidde 13 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Spesiallift

Nifty 210SD med sitt uavhengige fjæringssystem og 4 WD. Max fart 7,5kmt. Ved kjøring kan maskinen kjøres opp og ned bakker med en helling på 24°. Ved kjøring på tvers (eller traversering) av en bakke er hellingen begrenset til maksimalt 10°. Den komme seg frem på de fleste arbeidsområder. Svinger på alle 4 hjulene. En traktor med 21 meter lift. Perfekt til ulent terreng. Kan få med kjetting. Klemsikring i kurv.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene