• Maks arbeidshøyde 17 m
  • Maks. rekkevidde 9 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Bilmontert lift

Denne liften har isolertkurv til 1000V. Det er uttak til 12V og 230 V i kurv. Bilen har en totalvekt på maks 5300 Kg. Aksellås som låser aksling som vil si å kunne jobbe uten støtteben inntil 9.5m med max 120 kg i kurv, med en belastning på 230 kg er rekkevidde på 7.3m. Denne bilen er innredet med Sortimo innredning. Det er lys i varerom og 230V stikk ved arbeidsbenk samt varme i arbeidsrom. Det er lys i kurv. Denne bilen er oppsatt med Drive option (kjøres med person i kurv for effektivt arbeid / 5km/t). Sikres også for høyhastighetsveier - gjennomgang i bil til kurv.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene