Minikran 1.72t. Høyde 1.3. Bredde 0.59m. Lengde 2m. Løftehøyde 5.5m Rekkevidde 5.17m. Bomlengde 1.83–5.45 m. Stigningsevne 20 grader. Diesel / elektrisk (400V – 16A) Bensintank 6L. Vekt 1290 kg.

Det kan forekommer avvik fra oppgitte mål på maskinene. Ved spesielle krav til mål og vekt må dette avtales med kundebehandler. 

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene