• Maks arbeidshøyde 48 m
  • Maks. rekkevidde 24 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Bomlift

Akslinger må være helt ute (bredde 3,81 m) for å få løftet bommen. Må stå 7 - 8 m fra arbeidssted for å nå full høyde. Ved nyttelast 454 Kg reduseres arbeidshøyde. Kan kjøres med sving på 2 eller 4 hjul. Klemsikring i kurv.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene