• Maks arbeidshøyde 40 m
  • Maks. rekkevidde 19 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Bomlift

Akslinger må være helt ute (bredde 3,81 m) for å få løftet bommen.Egner seg meget godt til opp og innover (18,4 meter opp, 19,3 meter innover)Se løftediagram for mer info. Sving på jib. Ved nyttelast 450 Kg reduseres arbeidshøyde med 3 m, og jib kan ikke svinges. Kan kjøres med sving på 2 eller 4 hjul.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene