• Maks arbeidshøyde 32 m
  • Maks. rekkevidde 24 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Bilmontert lift

Spesielt egnet for sentrum / by. Med laste bøyle. Kurven tar 600kg. Maskinen kan jobbe i «minus», dvs under 0 punktet på lastdiagram. Max utlegg, ca 23,50m med 100kg i kurven. Max 8 grader helling. Palfinger P320 Lift. Progressive støtteben (lengre ut du har støtte bena, jo lengre utlegg og høyde) Glassheis med vinsj kan monteres. Vinsjen trenger ekstern strøm for å virke max 320 kg. Støttebenlengde på 2,55m så går liften kun opp, lite utlegg. Støtteben ut på høyre eller venstre side er 4,40m

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene