• Maks arbeidshøyde 25 m
  • Maks. rekkevidde 17 m
  • Utvidet løftekapasitet (230 til 250kg)
  • Bilmontert lift

Denne liften har en jibb som gjør at du lett kan komme over hinder på 2 meter. Vi har også denne typen med isolert glassfiberkurv. Visst ønskelig kan denne liftbilen leveres med 400 volt og brukes til kjøring av alle liftfunksjoner. Men gi BESKJED I GOD TID før bestilling pga etterspørsel.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene