• Maks arbeidshøyde 14 m
  • Maks. rekkevidde 8 m
  • Standard løftekapasitet
  • Samferdsel

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene

Kan kjøres rett opp uten støttebein. Isolert kurv.Jibb. Opp i høyden over ett hinder. 14 meteren er spesiallaget for å jobbe med veilys og veiskilt etc. Bilene har ikke automatisk nivellering av støttebein. Egner seg dårlig i ulendt terreng.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

Skade forvoldt ved grov uaktsomhet Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring. Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.