Kursene er en kombinasjon av en praktisk og en teoretisk del.

Teoretiske del gjennomføres på nett/ app. Etter gjennomført teoretisk del kommer du til oss for praktiske gjennomføringen og selve prøven på. 

Fordeler

  1. TA NETT KURS NÅR DET PASSER DEG
  2. PRAKTISK DEL HVER TIRSDAG
  3. ORDINÆRT KURS HVER ONSDAG
  4. POLSK/ENGELSK NETT KURS NÅR DET PASSER DEG PRAKSIS PÅ ANNONSERTE DAGER .