skas med instruktør

Det er arbeidsgivers ansvar at alt personell som arbeider med personløftere skal ha dokumenterte kvalifikasjoner og opplæring.

2011-12-06 nr 1357: Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Kapittel 10. Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Det er ett krav til god forståelse av norsk muntlig og skriftlig. Deltager må være fylt 18 år for å få godkjent dokumentert opplæring.

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden.

 

All som skal operere utstyr som vi leier ut kan gjennomføre kurs og opplæring som er spesifikt for dette utstyret.
Vi har nå lagt opp kurs på alt vår utstyr slik at alle som ønsker kan gjennomføre kurs først.
Kurset ender med at vi utsteder et diplom til utøveren som legges ved hans profil på løsningen.
Utstedelse av diplom gjøres først etter at vår admin har godkjent svaret og gjennomføringen av kurset.