• Maks arbeidshøyde 12 m
  • Maks. rekkevidde 1 m
  • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
  • Sakselift

Fantastisk fremkommelighet med sitt cross-over 4WD system, med hele 40% stigningsevne. Skyjack SJ6832 RT er en sakselift som er Kjørbar i full høyde, også med 1,5 m utskyvbar plattform helt ute. Denne liften er utstyrt med 3,5 kw generator. 4.stk arbeidslys i kurv. Strømuttak i plattform. Er utstyrt med varslingslys i vært hjørne. Denne liften er utstyrt med diesel avgassrenser.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf:05438 / 22806161
eller på e-post: lift@osloliftutleie.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

Les alle betingelsene