Fra og med 1. januar 2001 stilte forsikringsselskapene nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider. Alle som utfører varme arbeider utenom fast, tilrettelagt arbeidssted, på objekter som er forsikret av norske forsikringsselskaper, skal ha et sikkerhetssertifikat. Oslo Liftutleie tilbyr sertifisering og resertifiseringskurs i varme arbeider. Kursene kan gjennomføres som klasseromskurs. Kursene avholdes som åpne eller bedriftsinterne kurs og kan gjennomføres på dag, kveld eller helg.

For å få utstedt sertifikat i varme arbeid kreves det at eksamenen er bestått og at det foreligger dokumentasjon på at praktisk slokkeøvelse er gjennomført.

Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes.

Kurset holdes i kurslokalene våre på Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller.

Kurset kan også holdes internt i din bedrift (minimum 5 stk og pluss evt etra kostnader med reise og overnatting, utenfor Oslo området) eller nettkurs. Ta kontakt dersom dette er ett ønske.

Ta kontakt med oss i Oslo Liftutleie om antall plasser på kurs da Granlund Kompetansesenter også har sine egne påmeldinger

Pris. kr 2900,-

I samarbeid med

Sertifiseringsnummeret ATS-047

 

 

«Bindende påmelding. Avbestilling senest én dag før kursstart.»

Kurset inneholder disse emnene

 • Hva er varme arbeider
 • Sertifiseringsordningen
 • Lover og forskrifter
 • Brannteori og brannslokking
 • Verneutstyr og førstehjelp
 • Bruk av gass
 • Risikovurdering
 • Forebyggende tiltak i forbindelse med arbeidet
 • Kontroll og rydding etter avsluttet arbeid
 • Rutiner ved brann
 • Praktisk øvelse i brannslokking
 • Skriftlig eksamen