Kurs pracy na podnośnikach

Do odpowiedzialności pracodawcy należy, aby pracownicy pracujący na podnośnikach mieli udokumentowane kwalifikacje i przeszli  udokumentowane szkolenie.

2011-12-06 nr 1357:  Przepis dotyczący wykonania pracy, używania sprzętu pracy , i  powiązanych z tym wymagań technicznych,

  Rozdział 10,. Wymagania odnośnie używania sprzętu pracy.

Zadbaj o to, aby  Twoja firma i zatrudnieni spełniali warunki określone przez prawo, oraz spełniali wymagania BHP odnośnie pracy na wysokości.

Kursy mogą być tez zorganizowane w inne dni w oparciu odrębną umowę.

Cena kr,2490,-za uczestnika, min 5 osob jest koniecznych aby odbyl sie kurs!!!

<< Zgloszenie się na kurs jest wiązące. Prosimy o odwolanie najpozniej godzinę wczesniej.>>