Kurs pracy na podnośnikach

Do odpowiedzialności pracodawcy należy, aby pracownicy pracujący na podnośnikach mieli udokumentowane kwalifikacje i przeszli  udokumentowane szkolenie.

2011-12-06 nr 1357:  Przepis dotyczący wykonania pracy, używania sprzętu pracy , i  powiązanych z tym wymagań technicznych,

  Rozdział 10,. Wymagania odnośnie używania sprzętu pracy.

Zadbaj o to, aby  Twoja firma i zatrudnieni spełniali warunki określone przez prawo, oraz spełniali wymagania BHP odnośnie pracy na wysokości.

Kurs pracy na podnośnikach po norwesku odbywa się w kazdą  środę  w naszych lokalach szkoleniowych na Kjeller Vest 8, 2007 Kjeller i zaczyna się o godzinie 1445. Zgłoszenia na kurs można dokonać  w menu znajdującym się z prawej strony.

W przypadku zapotrzebowania na kursy po  angielsku lub po polsku ustalamy odrębne dni i godziny kursów. Prosimy o śledzenie planu kursów lub skontaktowanie się z nami pod telefonem 05438 w celu uzyskania blizszych informacji.

Kursy mogą być tez zorganizowane w inne dni w oparciu odrębną umowę.

Cena. kr 2490,- pr deltager og min 5 pers for gjennomføring av kurs !!! 

<< Zgloszenie się na kurs jest wiązące. Prosimy o odwolanie najpozniej godzinę wczesniej.>>

Podawaj jedzenie.