Vi har nå kampanje på leie av bomløftere fra 16-48 meter.

  • 16-22 bom: 1700,- pr dag pluss mva og 5% forikring
  • 26-28 bom: 2200,- pr dag pluss mva og 5% forikring
  • 39-48 bom: 3200,- pr dag pluss mva og 5% forikring

 

(Transport, diesel og bomringer tilkommer.) 

(Ved bruk av kampanje, bortfaller rammeavtalen.)