• Nå har vi vår kampanje på leie av bomløftere fra 16-43 meter.
  • På 16-22 meter bomlift er prisen 1700,- pr dag + 5% forsikring og mva.
  • På 26-28 meter bomlift er prisen 2200,- pr dag + 5% forsikring og mva.
  • På 39 og 43 meter bomlift er prisen 3200,- pr dag + 5% forsikring og mva.

Denne kampanjen gjelder IKKE 40 meter knekkbom og 48 meter bomlift.  

( transport, diesel og bomringer tilkommer) 

(Ved bruker av kampanje, bortfaller rammeavtalen.)